Kalendarium

ROK  2017

          

14 lutego 2017 –wpisanie projektu budowy Elektrociepłowni w Koksowni Radlin w Program dla Śląska przyjęty przez Radę Ministrów.

ROK 2018 19 grudnia 2018 –podpisanie umowy na pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 134 mln złze środków unijnych; <GALERIA>
ROK 2019 

9 kwietnia 2019 –podpisanie umowy na kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI); kwota zależna od wykorzystania w ramach innych projektów;

12 czerwca 2019–podpisanie umowy z firmą RAFAKO S.A. jako GRI –Generalnym Realizatorem Inwestycji na budowę bloku energetycznego w kogeneracji o mocy 28 MWe i 37 MWt opalanego gazem koksowniczym, realizację zadania wspiera Inżynier kontraktu (ECM GROUP POLSKA); <GALERIA>

25 września 2019–porozumienie w sprawie zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Radlina i KWK ROW Ruch Marcel; w obecności prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego porozumienie podpisały JSW KOKS, PGG S.A., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa i Miasto Radlin; <GALERIA>

październik 2019–przekazanie placu budowy wykonawcy

ROK 2020 3 lutego 2020–rozpoczęcie prac na budowie w Radlinie przez Rafako S.A.