Mechanizm nieprawidłowości

Informacje o nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych zauważonych w związku z prowadzonym projektem  ‘Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A.’ prosimy zgłaszać za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.