2020

Na podstawie § 40, ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego JSW KOKS S.A. publikuje średniomiesięczne wartości ciepła spalania gazu koksowniczego, które wynoszą:


Ciepło spalania gazu koksowniczego [MJ/m3]

przy ciśnieniu 101325 Pa i temperaturze 25 deg C

Zakład / miesiąc

Koksownia Przyjaźń

Koksownia Jadwiga

Koksownia Radlin

Koksownia Dębieńsko

styczeń 2020 r.

19,125

20,801

19,789

0,000

luty 2020 r.

19,116

20,683

19,808

0,000

marzec 2020 r.

19,011

20,609

19,648

0,000

kwiecień 2020 r.

19,044

20,541

19,699

0,000

maj 2020 r.

18,837

20,664

19,695

0,000

czerwiec 2020 r.

18,887

20,512

19,824

0,000

lipiec 2020 r.

19,064

20,621

19,861

0,000