2022


Ciepło spalania gazu koksowniczego [MJ/m3]

przy ciśnieniu 101325 Pa i temperaturze 25 deg C

Zakład / miesiąc

Koksownia Przyjaźń

Koksownia Jadwiga

Koksownia Radlin

styczeń 2022 r.

18,734

20,768

19,539

luty 2022 r.

18,642

20,748

19,526

marzec 2022 r.

18,660

20,819

19,569

kwiecień 2022 r.

18,807

20,722

19,634

maj 2022 r.

18,697

20,956

19,676

czerwiec 2022 r.

18,695

20,772

19,659

lipiec 2022 r.

18,756

20,810

19,447

sierpień 2022 r.

18,777

20,831

19,583

wrzesień 2022 r.

18,513

20,785

19,590

październik 2022 r.

18,496

20,508

19,650

listopad 2022 r.

18,599

20,528

19,623