Zarząd

Iwona Gajdzik-Szot

p.o. Prezes Zarządu
Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Mariusz Soszyński

Członek Zarządu ds. Produkcji i Techniki

 

Damian Gabriel

Członek Zarządu ds. Restrukturyzacji