Zintegrowany System Zarządzania

W JSW KOKS S.A. naszym priorytetem jest utrzymywanie najwyższych standardów w dziedzinie jakości oferowanych produktów, ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gwarantujemy spełnianie światowych norm w tych dziedzinach w poprzez wdrożenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania, zgodnych z normami ISO w tym:

  • System Zarządzania Jakością - zgodny z normą ISO 9001,
  • System Zarządzania Środowiskowego -  zgodny z normą ISO 14001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - zgodny z normą ISO/IEC 27001,
  • System Zarządzania Energią - zgodny z normą ISO 50001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - zgodny z normą ISO 45001.

Ponadto, jako znaczący dla polskiej gospodarki producent, działający w strategicznym sektorze, aby być wiarygodnym i bezpiecznym partnerem dla naszych kontrahentów wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001,

W JSW KOKS S.A. jesteśmy dumni z faktu, że jako pierwsza firma w branży koksowniczej oraz jedna z nielicznych w kraju legitymujemy się posiadaniem pięciu certyfikatów zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018 w zakresie produkcji i sprzedaży koksu, smoły surowej, benzolu surowego, gazu koksowniczego, siarki, siarczanu amonu oraz energii elektrycznej i pary wodnej.

W celu spełniania wymagań określonych w normach ISO jesteśmy zobowiązani ciągle się uczyć, doskonalić i podnosić jakość systemu zarządzania w naszej firmie, a otrzymane i regularnie odnawiane certyfikaty są dla nas najlepszym dowodem działalności produkcyjnej na najwyższym światowym poziomie, zgodnej z wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów.