Przyłączenie do sieci gazowej

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej JSW KOKS S.A., zgodnie z § 6.1., Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (D. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891), składa wniosek o określenie warunków przyłączenia.