Rada Nadzorcza

Robert Ostrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Błachuta

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Burmistrz

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Dudek

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Perkowski

Członek Rady Nadzorczej