Rada Nadzorcza

Małgorzata Czeczott

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Burmistrz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marta Suchanek - Bijak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marian Błachuta

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Dudek

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Perkowski

Członek Rady Nadzorczej