Rada Nadzorcza

Tomasz Duda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agata Wirth-Ljungquist

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Zarychta-Surówka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Burmistrz

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Perkowski

Członek Rady Nadzorczej

Gabriela Schubert

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Szczechowicz

Członek Rady Nadzorczej