Ciepło

Ciepło sieciowe wytwarzane jest w kogeneracji, źródłem energii pierwotnej (paliwem dla bloku kogeneracyjnego) jest gaz koksowniczy.

Dla odbiorców istnieje możliwość dostawy pary i ciepłej wody użytkowej.

JSW Koks posiada koncesje na przesyłanie, dystrybucję i obrót ciepła. Wytwarzanie ciepła nie jest objęte koncesjonowaniem.

Dowiedz się więcej