Koncesje

JSW KOKS S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  1. wytwarzania energii elektrycznej na podstawie koncesji nr WEE/1107/1197/W/OKA/2008/RZ z dnia 7 kwietnia 2008 r. ze zm.,
  2. dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji nr PEE/136/1197/U/1/2/99/AS z dnia 31 marca 1999 r. ze zm.,
  3. obrotu energią elektryczną na podstawie koncesji nr OEE/143/1197/U/1/2/99/AS z dnia 31 marca 1999 r. ze zm.,