Węglopochodne

Substancje ciekłe i lotne, powstające w wyniku procesu termicznego przerobu węgla kamiennego, nazywanego procesem koksowania. Do produktów węglopochodnych należą: smoła koksownicza, benzol, siarka, siarczan amonu oraz gaz koksowniczy. Produkty węglopochodne wykorzystywane są w przemyśle chemicznym oraz w energetyce.

Dowiedz się więcej

Powstający w procesie koksowania surowy gaz koksowniczy zawiera składniki, które stanowią  wartościowy produkt handlowy, poszukiwany na rynku.        

W celu efektywnego dbania o środowisko, przy jednoczesnym osiąganiu korzyści ekonomicznych, nowoczesny zakład koksowniczy musi dysponować wydziałem produkcji węglopochodnych, zajmującym się wyodrębnieniem z gazu substancji takich jak: smoła koksownicza, siarka, siarczan amonu oraz benzol surowy.

Smoła koksownicza powstaje w wyniku chłodzenia surowego gazu koksowniczego, w procesie kondensacji.

Amoniak zawarty w gazie koksowniczym usuwany jest dwoma metodami.

  1. W zakładach bez odsiarczalni  za pomocą rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego (powstającym produktem jest siarczan amonu)
  2. W zakładach z odsiarczalnią  za pomocą katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa (powstającym produktem jest siarka płynna).

Kolejnym etapem jest przepuszczenie gazu koksowniczego przez olej płuczkowy, który wymywa z gazu benzol surowy, zawierający węglowodory aromatyczne takie jak benzen, toluen i ksylen, stosowane jako surowce w przemyśle chemicznym

  • Gaz koksowniczy

Powstający w procesie koksowania surowy gaz koksowniczy zawiera składniki, które  stanowią  wartościowy produkt handlowy, poszukiwany na rynku (smoła koksownicza, siarka, siarczan amonu oraz benzol surowy - zobacz: węglopochodne).

Powstały w końcowym etapie oczyszczony gaz koksowniczy stosowany jest do ogrzewania baterii koksowniczych, a jego nadwyżki wykorzystywane są do celów energetycznych.

JSW Koks SA posiada koncesję na dystrybucję gazu koksowniczego.

Dowiedz się więcej