Koksownia Jadwiga

Zakład produkcji koksu uruchomiony w 1884 roku przy Hucie Borsiga w Zabrzu. 
Przetrwał dwie wojny światowe. W trakcie pierwszej oraz w latach następnych, aż do 1929 roku zdolności produkcyjne koksowni wynosiły  750 ton koksu na dobę. 

W 1929 roku przeprowadzono modernizację zakładu w ramach której m.in. wybudowano nową baterię oraz wyremontowano oddział węglopochodnych dzięki czemu w koksowni oprócz gazu koksowniczego zaczęto produkować: siarczan amonu, wodę amoniakalną, benzol, toluen, ksylen i naftalen. Przeprowadzono zmiany organizacyjne w wyniku których powstała spółka „Borsig Kokswerke” koncentrująca swoją działalność na wydobyciu węgla oraz produkcji koksu i węglopochodnych 
W okresie drugiej wojny światowej, koksownia „Jadwiga” pracowała w miarę normalnie produkując 790 ton koksu na dobę. Aby ochronić obiekty przemysłowe przed nalotami bombowymi na terenie koksowni „Jadwiga” utworzono obóz jeńców alianckich. W styczniu 1945 roku, gdy zbliżał się front, w czasie panicznego wycofywania armii i administracji niemieckiej, koksownia została zatrzymana. Uruchomiono ją ponownie dopiero trzy lata później, w 1948 roku jako zakład jedno-bateryjny o zdolności produkcyjnej 264 tys. ton koksu rocznie.

 Do roku 1968 w koksowni uruchomiono dwie nowe baterie z których jedna, typu „ja-65” wg projektu „Koksoprojekt” o zdolności produkcyjnej 250 tys. koksu rocznie, jest eksploatowana do dnia dzisiejszego.

W 1980 roku Koksownia „Jadwiga” weszła w skład Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”. Lata 1990-2009 są latami szczególnego rozwoju zakładu. W tych latach koksownia stała się zakładem nowoczesnym, produkującym koks najwyższej jakości z zachowaniem właściwych standardów ochrony środowiska.

Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w latach 2003-2008 zaliczyć można: remont zbiornika gazu, remont kapitalny wieży gaszenia, remont potokowy baterii koksowniczej, wymianę odbieralników na baterii koksowniczej, budowę nowatorskiej, biologicznej oczyszczalni ścieków, budowę nowoczesnych stanowisk do załadunku smoły i benzolu oraz uruchomienie monitoringu benzolowni. Zakład od 30 lat eksportuje koks głównie na rynek austriacki, słowacki i niemiecki. W ofercie jest koks niskofosforowy oraz koks łamany.