Energia elektryczna

Prąd elektryczny wytwarzany jest w kogeneracji, źródłem energii pierwotnej (paliwem dla bloku kogeneracyjnego) jest gaz koksowniczy.

JSW Koks SA posiada koncesje na wytwarzanie, obrót oraz dystrybucję energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej