Koncesje

Przedmiot koncesji

Dystrybucja gazu koksowniczego

Numer i dzień wydania decyzji koncesyjnej

PPG/5/1197/U/1/2/99/AS z dnia 31 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami

Obszar objęty koncesją:  Gmina Dabrowa Górnicza