Sprzedawca zobowiązany na sieci OSD JSW KOKS S.A.

„Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2019 r. nr DZO.WKP.496.2.176.2019.MPo1. Przedsiębiorstwo JSW KOKS S.A. zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego JSW KOKS S.A. na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”