Koks

Substancja stała, powstająca w wyniku procesu termicznego przerobu węgla kamiennego, nazywanego procesem koksowania.

Koks zawiera głownie pierwiastek węgiel ( C ) – ponad 95 %. W porównaniu do węgla  kamiennego koks zawiera znacznie mniej zanieczyszczeń, które  usuwane są w procesie koksowania. Koks wykorzystywany jest w procesie produkcji stali oraz jako paliwo.

Ze względu na zastosowanie, można wyróżnić następujące główne rodzaje koksu: wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy, przemysłowy oraz opałowy.

Dowiedz się więcej

Koks jest produktem powstałym w wyniku procesu koksowania, czyli wysokotemperaturowego (ponad 1000°C) odgazowania węgla kamiennego bez dostępu powietrza. Koksowanie odbywa się w ceramicznych komorach, które usytuowane w rzędzie w ilości kilkudziesięciu sztuk oddzielone ścianami grzewczymi ogrzewanymi gazem oczyszczonym tworzą baterię koksowniczą.

Można wyróżnić dwa systemy obsadzania komór koksowniczych mieszanką węglową: system zasypowy oraz system ubijany. Czas koksowania mieszanki wsadowej, w zależności od poziomu produkcji może wahać się w granicach od niecałych 16 do ponad 24 godzin.

Wypychany z komór powstały gorący koks, w wyniku kontaktu z tlenem, zaczyna ulegać spalaniu. Aby ograniczyć straty koksu, bezpośrednio po wypchnięciu z komory koksowniczej, poddawany on jest procesowi mokrego gaszenia za pomocą wody pod wieżą gaśniczą, lub też procesowi suchego chłodzenia w instalacji suchego chłodzenia koksu za pomocą gazu obojętnego.

Dowiedz się więcej