Jak powstają węglopochodne?

Węglopochodne – substancje ciekłe i lotne, powstające w wyniku procesu termicznego przerobu węgla kamiennego, nazywanego procesem koksowania. Do węglopochodnych należą: smoła koksownicza, benzol, siarka, siarczan amonu oraz gaz koksowniczy. Węglopochodne wykorzystywane są w przemyśle chemicznym oraz w energetyce.

 

Powstający w procesie koksowania surowy gaz koksowniczy zawiera zanieczyszczenia, a także składniki, które  mogą stanowić wartościowy produkt handlowy, poszukiwany na rynku.        

W celu efektywnego dbania o środowisko, przy jednoczesnym osiąganiu korzyści ekonomicznych, nowoczesny zakład koksowniczy musi dysponować wydziałem produkcji węglopochodnych, zajmującym się wyodrębnieniem z gazu substancji takich jak: smoła koksownicza, siarka, siarczan amonu oraz benzol surowy.

Smoła koksownicza powstaje w wyniku chłodzenia surowego gazu koksowniczego, w procesie kondensacji.

Kolejnym etapem jest przepuszczenie gazu koksowniczego przez olej płuczkowy, który wymywa z gazu benzol surowy, zawierający węglowodory aromatyczne takie jak benzen, toluen i ksylen, stosowane jako surowce w przemyśle chemicznym

Amoniak zawarty w gazie koksowniczym usuwany jest za pomocą rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego (powstającym produktem jest siarczan amonu) lub za pomocą katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa (powstającym produktem jest siarka płynna).

Powstały w końcowym etapie oczyszczony gaz koksowniczy stosowany jest do ogrzewania baterii koksowniczych, a jego nadwyżki wykorzystywane są do celów energetycznych.

Stosowanie szczelnych instalacji oraz spełnianie najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych sprawia, że produkcja węglopochodnych jest bezpieczna i niegroźna dla środowiska.