Zmiany w zarządzie JSW KOKS S.A.

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. na posiedzeniu 3 marca br. w siedzibie Spółki odwołała Pana Roberta Małłka z Zarządu Spółki oraz powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Pani Iwonie Gajdzik – Szot, członkowi zarządu ds. ekonomicznych. Pani Iwona Gajdzik – Szot pełnić będzie obowiązki prezesa zarządu Spółki od 3 marca br. do czasu powołania prezesa zarządu JSW KOKS S.A. Pani Iwona Gajdzik – Szot pełni nadal funkcję członka zarządu ds. ekonomicznych.

JSW KOKS S.A.