Wizyta Prezesa JSW S.A.

6 września br. z roboczą wizytą przybył do JSW KOKS S.A. Prezes Zarządu JSW S.A. – Tomasz Cudny.

W trakcie spotkania w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej omówiono istotne dla Spółki sprawy dotyczące bieżącej działalności oraz  najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Gość zwiedził także kluczowe dla koksowni instalacje. Prezesowi T. Cudnemu w trakcie wizyty towarzyszył Zarząd JSW KOKS S.A. oraz dyrektor Koksowni.