Wielkie serca pracowników JSW KOKS S.A.

Dorocznym zwyczajem, wraz z nadchodzącym końcem roku w JSW KOKS organizujemy zbiórki na cele charytatywne. W tym roku Firma udziela wsparcia kobietom z dziećmi znajdującym się w trudnej sytuacji – często bezdomnym, dzieciom z domów dziecka i tradycyjnie – zwierzętom ze schronisk .

Dary zbierane były (i są zbierane nadal) przez kilka tygodni. Od początku grudnia trafiają  już do rożnych instytucji i placówek opiekuńczych. Pracownicy Spółki tradycyjnie okazali wielkie serca potrzebującym. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich inicjatorów akcji oraz hojnych darczyńców.

Z prowadzonych we wszystkich lokalizacjach JSW KOKS S.A. akcji, najwcześniej została sfinalizowana zbiórka słodyczy, soczków i przyborów szkolnych, zorganizowana przez pracowników należących do Stowarzyszenia Motocyklowego Dawcy Uśmiechu, organizującego 1 grudnia w Sosnowcu akcję wręczania mikołajkowych prezentów dla dzieci z domów dziecka w ramach tzw. „Motomikołajów”. Inicjatorem tej akcji jest jeden z dyspozytorów naszej Spółki–pan Marek Gil.

W tym roku we wszystkich lokalizacjach Spółki świąteczną zbiórkę darów dla potrzebujących dzieci zainicjowała także pani Barbara Krojańska. Ta akcja pokazała, że w naszej Firmie są osoby naprawdę bardzo hojne, które chcą dzielić się z innymi tym, co posiadają. Do przygotowanych specjalnie na ten cel kartonów trafiły więc i rzeczy bardziej praktyczne, i takie, które z pewnością umilą potrzebującym dzieciom świąteczny czas. Przekazywano bowiem rozmaite słodycze i zabawki (w tym całe mnóstwo maskotek), ale także gry edukacyjne czy artykuły szkolne, jak również różnorakie kosmetyki. Na szczególną uwagę zasługują dary w postaci rowerów (dziecięcego i młodzieżowego), huśtawki stacjonarnej czy wózka dziecięcego.

Prezenty trafiły także do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Zabrzu, Domu Dziecka w Zabrzu i Parafii Św. Michała Archanioła w Orzegowie. A 5 grudnia – tuż przed samym wspomnieniem św. Mikołaja – w ramach tejże akcji wspaniałe dary (w tym stół z piłkarzykami) do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej PRZYSTAŃ w Dąbrowie Górniczej zawieźli Beata Tomczyk i Ireneusz Borzęcki.

Z kolei tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Agnieszka Sroka i Aleksandra Rudzińska przekazały w imieniu koksowników karmę, koce oraz zabawki dla zwierząt, którymi opiekuje się Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu-Milowicach. W pomoc charytatywną zaangażowali się również bardzo mocno: Marta Kościsty, Brygida Ogaza, Ewa Raudner, Monika Foreiter, Anna Jonek,  a nade wszystko pracownicy wszystkich koksowni należących do JSW KOKS S.A..

Jak się okazuje – nasi pracownicy po raz kolejny udowodnili, że potrafią dzielić się z potrzebującymi.

Akcje charytatywne kontynuowane będą do końca bieżącego roku i w pierwszych dniach nowego, o czym Państwa poinformujemy. (red)