Tomasz Duda w Koksowni Przyjaźń

13 maja br. JSW KOKS S.A. gościła pana Tomasza Dudę, Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Rozwoju JSW S.A. wraz z gronem współpracowników. Wizyta miała miejsce w Koksowni Przyjaźń. Goście, w towarzystwie zarządu JSW KOKS S.A. oraz dyrekcji i kadry zarządzającej zakładu, zapoznali się z naszą największą koksownią.

Spotkanie i wizyta poświęcone były zapoznaniu się  przedstawicieli JSW S.A. z pracą koksowni i procesem produkcji koksu i węglopochodnych. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja  dotycząca perspektyw rozwoju tak Przyjaźni, jak i całego segmentu koksowego Grupy JSW, szczególnie w kontekście wyzwań jakie staną przed przemysłem surowcowym po epidemii koronawirusa.

Goście zwiedzili również i zobaczyli „na żywo” pracę koksowni i jej podstawowych instalacji produkcyjnych.

Wizyta odbyła się, co warto podkreślić, z zachowaniem wszelkich reguł sanitarnych związanych  z epidemią. Goście zapoznali się również z przedsięwzięciami JSW KOKS związanymi z ochroną pracowników przed możliwością zakażenia koronawirusem.

rb