Przedstawiciele JSW KOKS S.A. na sesji Rady Miejskiej w Radlinie

26 stycznia br. przedstawiciele JSW KOKS S.A. na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta, wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Radlinie.

Przedstawiciele JSW KOKS S.A. poproszeni zostali o przedstawienie stanu prac nad zapewnieniem zaopatrzenia w ciepło w związku z planowaną zmianą źródła ciepła systemowego dla miasta Radlina.

JSW KOKS SA realizuje na terenie koksowni zadanie inwestycyjne - nowoczesną elektrociepłownię w wysokosprawnej kogeneracji, opalaną gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, będącą własnością PGG. Budowana elektrociepłownia będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie wymagania UE, w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). Zgodnie z założeniami, EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny zaś ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel (21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (16 MWt).

JSW KOKS S.A. jest jedną ze stron „porozumienie o współpracy w zaopatrzeniu w ciepło mieszkańców Radlina oraz KWK ROW Ruch Marcel z nowej elektrociepłowni w koksowni Radlin” zawartego 25 września 2019 r. wraz z PGG SA, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oraz Miasto Radlin.

W trakcie sesji poruszano również kwestie związane z ochroną przyrody i środowiska w mieście.

(…)