Prewencja w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), mając na względzie bezpieczeństwo pracowników oraz konieczność zapewnienia ciągłości produkcji JSW KOKS S.A. podejmuje na bieżąco wszelkie dostępne i możliwe przedsięwzięcia mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażeń pracowników.

Program działań doraźnych i długofalowych sformułowany uchwałą Zarządu Firmy obejmuje między innymi wdrożenie kontrolnego pomiaru temperatury ciała oraz procedurę postępowania w wypadku stwierdzenia jej podwyższenia a także program ograniczenia do niezbędnego minimum przebywania w większych grupach. W wypadkach koniecznych, o ile pozwala na to charakter pracy -  istnieje możliwość pracy zdalnej.

Dla operatywnego i skutecznego wdrożenia wszystkich przedsięwzięć mających zminimalizować możliwość zakażenia koronawirusem, powstał dedykowany temu zadaniu zespół, zadaniem którego jest koordynowanie wszelkich działań związanych z zagrożeniem. Zadaniem zespołu jest też przygotowanie zakładów Spółki na wypadek absencji pracowników korzystających z możliwości jakie daje ustawa z 2 marca br. („specustawa”) i absencji spowodowanej środkami jakie będą podejmowane wobec osób podejrzewanych o zakażenie (np. kwarantanna).

JSW KOKS S.A kontynuować będzie szeroko zakrojoną akcję informacyjną dla pracowników o wszelkich sprawach związanych z zagrożeniem oraz działaniami prewencyjnymi.

JSW KOKS S.A.