Powołano członka zarządu JSW KOKS S.A. ds. inwestycji i rozwoju

19 grudnia br. Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. w związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 1 stycznia 2023 roku Pana Marka Gralca na stanowisko Członka Zarządu ds. inwestycji i rozwoju.

JSW KOKS S.A.