Na budowie EC Radlin prace postępują zgodnie z harmonogramem

Lipiec 2020 to czas wytężonej pracy na budowie bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin – trwa wzmacnianie podłoża i przygotowanie pod kolejne etapy inwestycji.

Jednym z istotniejszych przedsięwzięć jest palowanie całego terenu pod główne obiekty i budynki oraz przyszły zbiornik gazu i odpustnicę gazu. Warto nadmienić, że osiągnięto już ponad 9 km łącznej długości osadzonych pali na całym terenie budowy. Ponadto w miejscu budowy komina ustawiono już platformę roboczą. Najbardziej widoczne, zaawansowane prace trwają w miejscu usytuowania budynku elektrycznego z nastawnią blokową. Wykonano tam kompletną płytę fundamentową i rozpoczęto prace przygotowawcze do dalszego etapu wznoszenia budynku metodą ślizgową. W ramach wsparcia wszystkich prac budowlanych przy wznoszeniu budynku został zmontowany dźwig – żuraw wieżowy.

Ponadto prowadzone są liczne prace okołoobiektowe związane np. z wykonywaniem przekładek istniejącego uzbrojenia terenu w celu prowadzenia dalszych prac ziemnych i fundamentowych.

(beer)