Minister Soboń w JSW KOKS S.A.

4 października br. w JSW KOKS S.A. gościł Artur Soboń - sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Spotkanie odbyło się w koksowni „Jadwiga” położonej w Zabrzu, należącej do spółki JSW KOKS S.A.
W trakcie rozmów z zarządem Spółki i stroną społeczną, w obecności posłanki na Sejm RP – Barbary Dziuk, omówiono najważniejsze sprawy dotyczące koksownictwa w GK JSW. Poruszono również perspektywy jego rozwoju w dobie unijnego pakietu klimatycznego - Zielonego Ładu.
Zarząd Spółki przedstawił najważniejsze projekty inwestycyjne prowadzone w poszczególnych zakładach, wskazując również te w koksowni „Jadwiga”, mające na celu zachowanie zdolności produkcyjnych tejże koksowni.”