Komunikat prasowy nr 6

W ramach działań podjętych w Koksowni Przyjaźń w związku ze zdarzeniem, do którego doszło 22 września br., zbudowano dwa alternatywne punkty nawęglania baterii, co umożliwiło uruchomienie pozostałych urządzeń ciągu technologicznego transportu węgla. Zmieniono również system organizacyjny nawęglania wież węglowych w Koksowni.

Zapewnienie systematyczności dostaw węgla do baterii koksowniczych było najważniejszym zadaniem dla zachowania ciągłości pracy zakładu. W rezultacie Koksownia Przyjaźń powróciła do możliwości produkcyjnych sprzed zdarzenia pozwalających na pełną realizację zobowiązań kontraktowych. Dostępne wyniki badań wskazują na osiąganie kontraktowych parametrów jakościowych przez produkowany obecnie koks.