Wizyta dziennikarzy w Przyjaźni

Stabilne perspektywy JSW KOKS

JSW – największy w Unii Europejskiej producent węgla koksowego oraz znaczący dostawca koksu prowadzi inwestycje w kluczowych obszarach swej działalności. Podstawą są inwestycje w core biznes – czyli wydobycie węgla koksowego, ale równie ważnym polem jest produkcja koksu oraz przedsięwzięcia służące modernizacji i generalnie – inwestowanie w innowacyjność w każdym obszarze działalności Grupy JSW.

12 grudnia br. w należącej do JSW KOKS koksowni Przyjaźń, gościliśmy grupę dziennikarzy zajmujących się tematyką gospodarczą – telewizje, radia, prasę drukowaną, portale internetowe oraz agencje informacyjne. Goście zwiedzili zakład, poznali proces technologiczny oraz mieli oczywiście możliwość zobaczyć „na własne oczy” wszystko to, co wytwarzamy z węgla. W części konferencyjnej – przekonywaliśmy ich o stabilnych podstawach i dobrej perspektywie dla prowadzonego przez nas biznesu. JSW jest kluczową firmą w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw węgla koksowego, koksu oraz węglopochodnych. Na tym kierunku dostaw zamierzamy umacniać swoją pozycję.

Odrębnym motywem spotkania było pokazanie przedstawicielom świata mediów wiedzy,  że węgiel koksowy i wszystko co z niego wytwarzamy – jest niezbędne dla normalnego i sprawnego funkcjonowania gospodarki. Koks dla sektora hutniczego oraz pośrednio wszystkich tych przemysłów gdzie stal jest potrzebna – jest niezbędny i w dającej się przewidzieć perspektywie, takim pozostanie. Węglopochodne – to podstawa dla przemysłu chemicznego i energetyki.

W trakcie spotkania poruszyliśmy też tematykę naszej dążności w kierunku przemysłu 4.0 oraz gospodarki obiegu zamkniętego, a także ewentualną dywersyfikację działalności w ramach dalszego przetwarzania naszych produktów.

(beer)