W Koksowni Radlin trwa rozruch nowoczesnej instalacji KRAiC

W Koksowni Radlin należącej do JSW KOKS S.A. zakończone zostały prace montażowe w ramach projektu inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz kolumną odkwaszająco-odpędową” i od 21 listopada br. trwa rozruch instalacji realizowanej w ramach umowy podpisanej w sierpniu 2020 r.

KRAiC – to powszechnie używana skrótowa nazwa instalacji katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa, umożliwiająca bardziej efektywne i ekologiczne wykorzystywanie powstającego w wyniku procesu koksowania gazu koksowniczego.

Generalny Realizator Inwestycji (GRI) po zakończeniu wszelkich prac budowlano-montażowych zgłosił gotowość do rozruchu instalacji objętych projektem KRAiC. Dopuszczenie do rozruchu miało miejsce po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie instalacji oraz po akceptacji zakładowego zespołu specjalistów opiniujących.

Oddawana do użytkowania w Radlinie inwestycja pozwoli na głębsze oczyszczenie gazu koksowniczego, który wykorzystywany będzie do opalania powstającej na terenie Koksowni Radlin elektrociepłowni, mającej funkcjonować w wysokosprawnej kogeneracji, której praca będzie zaspokajać potrzeby własne zakładu, zaś nadwyżki ciepła i nadmiarowa energia elektryczna kierowane będą do odbiorców lokalnych oraz do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Budowa II ciągu instalacji KRAiC realizowana jest w zgodzie z wymogami BAT, czyli z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik – informuje JSW KOKS S.A.

(…)