Trwają wyburzenia w Dębieńsku

Na terenie byłej Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach  trwają zawansowane prace rozbiórkowe. Zakończono wyburzanie 35-metrowej, żelbetowej wieży gaszenia koksu. Ze względu na znajdujące się w pobliżu obiekty i drogę, rozbiórka realizowana była poprzez kruszenie – za pomocą sprzętu ciężkiego „od góry”,  kawałek po kawałku. Kolejne prace polegać będą na likwidacji osadników koksiku.

Planowany termin zakończenia prac związanych z wyburzaniem baterii koksowniczej to luty 2021r. Bateria uruchomiona była  w styczniu 1985 roku i produkowała koks do końca sierpnia 2018.

Ze względów bezpieczeństwa wieża żelbetowa rozbierana była „od góry” kawałek po kawałku