Sesja Komisji Ekologii Rady Miasta Zabrza poświęcona Koksowni Jadwiga.

16 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Ekologii Rady Miasta Zabrza poświęcone Koksowni Jadwiga. Na wniosek Przewodniczącej Komisji zaproszeni do wzięcia udziału w posiedzeniu przedstawiciele JSW KOKS S.A. przedstawili informację o Koksowni ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz zakończonych, a także będących w trakcie i planowanych modernizacjach i remontach.

W trakcie debaty, z udziałem zaproszonych przez Komisję ekspertów - prezesa Terma – Dom Sp. z o.o. oraz dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (ICHPW), wyjaśniono wiele interesujących Radnych zagadnień, w tym przede  wszystkim możliwości zwiększenia wykorzystania dla celów gospodarczych gazu koksowego, szczególnie w okresie letnim. Kwestia ta warunkowana jest znalezieniem odbiorcy zdolnego zagospodarować możliwe do odbioru ilości gazu, szczególnie poza sezonem grzewczym, gdyż możliwość wykorzystania gazu do produkcji ciepła systemowego i ciepłej wody przy istniejącej liczbie odbiorców – osiągnęły swój kres.

Obszernie omówiono też stan dostosowania urządzeń technicznych Koksowni do wymagań Unii, obowiązujących obecnie i tych spodziewanych w przyszłości. Koksownia prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o pozwolenie zintegrowane zakreślające ramy korzystania ze środowiska naturalnego. Przedstawiciele JSW KOKS S.A. oraz dyrektor ICHPW potwierdzili, że Koksownia Jadwiga działa zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz na bieżąco dostosowuje się do rosnących wymagań w tym zakresie.

W debacie omówiono też dotychczasowe i przyszłe możliwości w obszarze kontaktów z lokalną społecznością i przedsięwzięciami z zakresu CSR w ramach Grupy JSW.

Radni, zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele JSW KOKS S.A. zadeklarowali wolę dalszej współpracy w przyszłości, zaś członkowie Komisji Ekologii zaproszeni zostali do wizytacji Koksowni Jadwiga, celem osobistego potwierdzenia uzyskanych informacji. Uzgodniono, że do wizyty dojdzie po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią Covid-19.

(beer)