Rafako zbuduje elektrociepłownię w Radlinie

Firma Rafako z Raciborza zbuduje blok energetyczny w Koksowni Radlin należącej do JSW Koks. Uroczyste porozumienie w tej sprawie zawarto pomiędzy spółkami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w obecności Jerzego Kwiecińskiego, ministra  inwestycji i rozwoju oraz Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii. Wielokrotnie podkreślano, że projekt został ujęty w Programie dla Śląska.

Inwestycja przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną około 28 MWe. W ramach inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne i najbardziej efektywne technologie, umożliwiające optymalizację procesu produkcji i wykorzystanie gazu koksowniczego, na co szczególną uwagę zwrócił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

- To wielka przyjemność być tutaj podczas podpisania tak ważnej umowy. Nie ukrywam, że cieszę się, że wykonawcą tej inwestycji będzie bardzo dobra polska firma Rafako, a szczególnie cieszę się z podpisania tej umowy tutaj w Katowicach podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w Polsce  – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju dodając, że projekt doskonale wpisuje się w Program dla Śląska.

- Warte podkreślenia jest to, że dzisiaj wykorzystujemy coś, co jeszcze do niedawna było odpadem, tak jak metan. Wdrażamy nowe technologie, osiągamy wszystkie cele nowoczesnej gospodarki, jesteśmy liderami w Europie w tworzeniu nowego przemysłu – mówił z dumą Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, gratulując pomysłu i montażu finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że inwestycja zostanie sfinansowana pożyczką udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków unijnych w kwocie 134 mln złotych oraz kredytem udzielonym przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

- Patrzymy na tę inwestycję bardzo optymistycznie, ponieważ wykorzystuje ona gazy odpadowe, produkujemy z nich czystą energię i dzięki temu obniżamy nasz ślad węglowy. Zależy nam, aby obniżać emisję zarówno dwutlenku węgla, jak i metanu. Cieszy nas, że zostało to dostrzeżone przez instytucje finansowe, które inwestują w ten projekt – podkreślał Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

Nowa instalacja przyczyni się do obniżenia uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego, zwiększenia efektywności energetycznej, a także samowystarczalności energetycznej JSW KOKS. Blok energetyczny będzie spełniał wymagania granicznych wielkości emisji zanieczyszczeń m.in. w zakresie NOx, SO2 i pyłu, wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. BAT LCP), a produkowana w nim energia elektryczna i ciepło wytwarzane będą w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

- Cieszy nas, że polska firma, jaką jest Jastrzębska Spółka Węglowa, zaufała RAFAKO, polskiej firmie z 70 letnią już historią, i chce nam powierzyć to odpowiedzialne zadanie. Dodajmy, że jest to zadanie, które pozwoli nam znów pokazać, że energetyka oparta bezpośrednio czy pośrednio na węglu, może być, dzięki naszym nowoczesnym i sprawdzonym technologiom, przyjazna środowisku – mówił Jerzy Wiśniewski, prezes RAFAKO S.A.

Tuż po podpisaniu umowy w imieniu JSW KOKS głos zabrała Iwona Gajdzik-Szot, członek zarządu ds. ekonomicznych.

- Chciałam serdecznie podziękować obu obecnym tu ministrom:  Grzegorzowi Tobiszowskiemu i Jerzemu Kwiecińskiemu, ponieważ to właśnie panowie są „akuszerami” tego przedsięwzięcia, gdyż uczestniczyli również w podpisywaniu umowy na dofinansowanie tego projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku stworzonych nam możliwości, JSW KOKS zyskała perspektywy solidnego rozwoju z pożytkiem dla gospodarki narodowej i dla Grupy Kapitałowej JSW. Bardzo istotnym czynnikiem w ramach strategii rozwoju Grupy jest modernizacja gospodarki energetycznej w naszych koksowniach z naciskiem na zagospodarowanie posiadanych nadwyżek gazu koksowniczego. I planowanym podstawowym zadaniem jest właśnie budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin. Nasza spółka jest dynamicznym oraz innowacyjnym podmiotem gospodarczym, który realizuje założenia Programu dla Śląska i Polski, i potrafi się umiejętnie wpisywać w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej JSW. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za państwa obecność i wspieranie naszych planów. Mam nadzieję, że spotkamy się po 29 miesiącach aby poinformować państwa o sfinalizowaniu tej inwestycji - zakończyła prezes Iwona Gajdzik-Szot.

(NSP)