Przedstawiciele JSW KOKS S.A. na sesji Rady Miejskiej w Radlinie.

25 stycznia br. przedstawiciele JSW KOKS S.A. na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta, wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Radlinie.

Reprezentujący JSW KOKS S.A. pracownicy przedstawili najważniejsze wydarzenia  2022 roku dla koksowni Radlin oraz aktualny stanu prac nad zapewnieniem zaopatrzenia w ciepło w związku z planowaną zmianą źródła ciepła systemowego dla miasta Radlina. Radnym przedstawiono też korzyści dla koksowni i środowiska związane z uruchomieniem w końcówce ubiegłego roku II ciągu instalacji KRAiC. Rada przyjęła z zadowoleniem informację o uruchomieniu i funkcjonowaniu w cyklu całodobowym numeru telefonu, dedykowanego dla przyjmowania uwag mieszkańców dotyczących pracy koksowni.

Radni zadawali wiele pytań, w szczególności związanych z tematami ciepłownictwa oraz ochroną środowiska.