Powołano Prezesa JSW KOKS S.A.

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. na posiedzeniu 25 listopada br. w siedzibie Spółki w Zabrzu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Panią Iwonę Gajdzik - Szot na stanowisko Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. Prezes obejmuje stanowisko z dniem powołania.

Pani Iwona Gajdzik – Szot objęła stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w Zarządzie JSW KOKS S.A.  I kadencji (w czerwcu 2016 r.) oraz pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w aktualnym Zarządzie II kadencji i równocześnie (od marca 2020 r.) była p.o. Prezesa Zarządu.

JSW KOKS S.A.