Powołano członka zarządu JSW KOKS SA ds. restrukturyzacji

Rada Nadzorcza JSW KOKS SA na posiedzeniu 12 lutego br. w siedzibie Spółki w Zabrzu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Pana Damiana Gabriela na stanowisko  członka zarządu JSW KOKS SA ds. restrukturyzacji, ze skutkiem prawnym na dzień 24 lutego br.

Pan Damian Gabriel jest absolwentem Wydziału Górniczego AGH na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych z marketingu, ukończonych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Utex – Commercial Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. handlu, następnie w Polskim Koksie SA  (2001 – 2010),  od 2010 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na różnych stanowiskach menedżerskich, w latach 2014 – 2017 był prezesem zarządu JSW Logistics Sp. z o.o. Od 2017 pracuje w strukturach Biura Zarządu JSW SA, ostatnio jako oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu członek Radu Nadzorczej JSW Logistics Sp. z o.o.