Poświęcono Sztandar JSW KOKS S.A.

27 kwietnia 2019 roku w kościele pw. św. Jadwigi w Zabrzu w trakcie uroczystej Mszy św.  poświęcono sztandar JSW KOKS S.A.

Rangę wydarzenia podkreśliła obecność gości, w tym m. in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, europosłanka Jadwiga Wiśniewska, parlamentarzyści RP, władze  samorządowe i przedstawiciele Organizacji Związkowych, działających w JSW KOKS.

W styczniu br. minęło pięć lat od połączenia Koksowni Przyjaźń z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze, w efekcie czego rozpoczęła działalność Spółka - JSW KOKS S.A.

Poświęcenie Sztandaru Spółki to symboliczny akt ostatecznego scalenia wszystkich koksowni w jedną Firmę – JSW KOKS S.A., sam zaś sztandar oddaje symboliczne wartości ważne dla Firmy.

Z jednej strony sztandaru umieszczono znak graficzny Spółki (sygnet logotypu), symbolizujący przetwarzanie węgla na koks przy pomocy ognia – a więc ciężką pracę, jaką wykonują pracownicy we wszystkich naszych koksowniach, pod szyldem JSW KOKS S.A, w Grupie Kapitałowej JSW.

Na rewersie umieszczono wizerunek świętego Floriana – patrona koksowników, który jest orędownikiem i opiekunem nas - koksowników, oraz hutników i strażaków.

Po Mszy św. Zarząd oraz  przybyli  goście złożyli kwiaty pod krzyżem upamiętniającym internowanych w latach 1981-1982.

Uroczystość uświetniła obecność sztandarów reprezentujących OM NSZZ „Solidarność” JSW KOKS S.A., OZ NSZZ „Solidarność” – 80 przy JSW KOKS S.A., Koksownię Radlin, a także OSP Koksowni Radlin, natomiast o znakomitą oprawę muzyczną Mszy św. i uroczystości zadbała orkiestra dęta Kopalni Borynia. (beer)