Postępy budowy EC Radlin

Budowa elektrociepłowni wykorzystującej technologię wysokosprawnej kogeneracji, opalanej gazem koksowniczym, jest już mocno zaawansowana.

W budynku głównym kotłowni w dniach 2 i 3 sierpnia osadzono na fundamentach dostarczone z RAFAKO S.A. elementy kotłów. Każdy z dwóch elementów o znacznych rozmiarach i wadze ponad 70 ton dostarczony został na plac budowy drogowym transportem ponadnormatywnym. Prace w części kotłowej koncentrować się teraz będą na scalaniu kotłów, zabudowie rurociągów okołokotłowych oraz zabudowie opancerzenia kotłów.

Wcześniej, na przełomie czerwca i lipca, zamontowano turbinę, kondensator turbiny oraz generator. Urządzenia te zostały posadowione od razu na fundamentach.  Natomiast już w marcu został zmontowany z gotowych wielkogabarytowych elementów ponadstumetrowy komin.

Zamontowano także ponddwudziestotonową suwnicę i zbiornik wody zasilającej. Ponadto trwają roboty na budowie zbiornika z gazem o ciekawej, żelbetowej konstrukcji; aktualnie prace koncentrują się na montażu tzw. dzwonu.

Przystąpiono też do budowy fundamentów chłodni wentylatorowej oraz kanałów i infrastruktury związanej z układem chłodzenia.

Na budowie pracuje duża ilość sprzętu budowlanego oraz wielu  wykonawców, a efekty ich pracy obserwować można na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia postępów prac na budowie poprzez stronę internetową.

Przebieg poszczególnych prac śledzić można w galerii fotografii, zaś ogólny wygląd placu budowy na codziennie aktualizowanych zdjęciach z kamer internetowych.

Zapraszamy!