Pomoc JSW KOKS S.A. dla uchodźców wojennych – doceniona

24 lutego br. w trakcie koncertu zorganizowanego przez Miasto Zabrze w rocznicę wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, JSW KOKS S.A. uhonorowana została przez Prezydent Zabrza statuetką Za Serce dla Ukrainy.

JSW KOKS S.A. wsparła celowymi darowiznami finansowymi Zabrze, Radlin, Dąbrowę Górniczą i Czerwionkę – Leszczyny. Dzięki przekazanym środkom samorządy mogły sfinansować choć część swoich wydatków na pomoc dla uchodźców wojennych.

Wartymi wspomnienia są także akcje niesienia pomocy uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy organizowane przez pracowników JSW KOKS S.A.

W załączonym do Statuetki liście czytamy:

„Zaangażowanie zabrzańskich przedsiębiorców w pomoc humanitarną budzi najwyższy podziw. Wszelkie inicjatywy obywatelskie, zbiórki, a także wsparcie finansowe są wyrazem ogromnej empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości. Wasze działania to realna pomoc, wciąż potrzebna i ważna, ale także apel, który skłania do refleksji nad pokojowym obliczem Europy oraz świata.”

(beer)