Pomiar temperatury ciała udających się do pracy w koksowniach

JSW KOKS SA wdraża kolejne działania prewencyjne

18 marca br. od godzin porannych (począwszy od 1 zmiany) każdy z pracowników JSW KOKS S.A., chcący wejść na teren zakładu pracy, zobowiązany jest poddać się procedurze pomiaru temperatury ciała. Pomiaru dokonywać będą przeszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni pracownicy ochrony.

Ponieważ podwyższona temperatura ciała może być jednym z sygnałów zakażenia koronawirusem, jest to w miarę szybki i dający dobre wyniki test „przesiewowy”, a jednocześnie zdecydowanie zmniejszający ryzyko zakażeń wśród pracowników.

W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała nie ma możliwości wejścia na teren zakładu pracy. Firma przygotowała możliwość natychmiastowej izolacji pracownika i dalszego postępowania zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych.

Mimo wdrożenia kolejnego rozwiązania zmniejszającego zagrożenie zarażenia, w dalszym ciągu podstawowym sposobem uniknięcia zagrożenia jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i racjonalnego zachowania w kontakcie z innymi ludźmi oraz stosowanie się do obowiązujących zaleceń.

W JSW KOKS SA już w lutym podjęto kampanię informacyjną wśród pracowników, w związku z zagrożeniem. Poprzez wewnętrzne kanały informacyjne (codzienny newsletter otrzymywany drogą elektroniczną, dedykowane ulotki, ogłoszenia na tablicach informacyjnych rozlokowanych we wszystkich koksowniach spółki, komunikaty w zakładowej rozgłośni radiowej) pracownicy otrzymują na bieżąco wiadomości dotyczące pożądanych zachowań i działań zmierzających do zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Kampania informacyjna ma również przeciwdziałać dezinformacji, która, niestety, szerzy się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zarząd Spółki powołał specjalny zespół, zadaniem którego jest proponowanie środków zaradczych oraz koordynacja wszystkich poczynań w zakresie ochrony przed pandemią.

Ważną decyzją w trosce o bezpieczeństwo załogi i ich rodzin było wprowadzenie tzw. pracy zdalnej. Pracownicy JSW KOKS, których zakres obowiązków na to pozwala, aż do odwołania pracują w domu. Warto zauważyć, że w Firmie wdrożono wiele procedur umożliwiających coraz szerszej grupie osób wykonywanie pracy w sposób zdalny.

Wdrożone zostały zasady zmierzające do wyeliminowania lub zminimalizowania zgromadzeń na terenie całego zakładu. Podstawą systemu komunikowania się załogi są telefon i poczta elektroniczna. W stołówkach wydawane są z zachowaniem szczególnej ostrożności posiłki profilaktyczne i suchy prowiant, ograniczając tym samym kontakty między ludźmi. Zminimalizowano także składy obsad niezbędnych do utrzymania bieżącej produkcji, a w przypadku szkoleń tam gdzie to możliwe wprowadzono metodę e-learningu.

Akcja prewencyjna obejmuje również wyjazdy służbowe, które ograniczone zostały do absolutnego minimum.

Obowiązującą zasadą działania jest szybkość i adekwatność reakcji w stosunku do pojawiających się zagrożeń – w koksownictwie, w przeciwieństwie do innych branż przemysłu, nie można „wyłączyć” lub „odstawić” urządzeń. Koksownie to zakłady pracujące w ruchu ciągłym.