Nasza Spółka w działaniu

16 i 17 maja 2019 roku w JSW KOKS S.A. odbyła się wizyta kontrolna jednostki certyfikującej PRS S.A. w zakresie funkcjonowania trzech z pięciu Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg międzynarodowych standardów:
ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego,
PN-N-18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Potwierdziła ona skuteczność w działaniu spółki.

W ciągu dwóch dni 7 auditorów przeprowadziło analizę procesów według wyżej wymienionych norm odniesienia w Siedzibie Spółki w Zabrzu, w Koksowni Jadwiga w Zabrzu, a także w Oddziale Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy przegląd działań na rzecz spełnienia oczekiwań klientów, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy dla pracowników i wszystkich osób zatrudnionych na terenie spółki, potwierdził, że JSW KOKS S.A. jest firmą skutecznie prowadzącą procesy wymagane w międzynarodowych standardach. Auditorzy wielokrotnie podkreślali fachowość i umiejętność wykorzystania zastosowanych technik zarządzania przez pracowników. Nadzorowanie zidentyfikowanych procesów jest prowadzone na najwyższym poziomie, co potwierdzają certyfikaty wydane przez PRS S.A. i jest nadal przestrzegane. Nie stwierdzono niezgodności, a na spotkaniu zamykającym auditor wiodący, który podsumowywał wyniki auditu, rekomendował utrzymanie przyznanych certyfikatów, potwierdzając słuszność ich przyznania w procesie certyfikacji.

Raport z auditu przedstawiony przez auditora wiodącego zawiera szereg ustaleń, które stanowią tzw. potencjały do doskonalenia systemów zarządzania oraz, co najważniejsze, potwierdzenie skuteczności systemów zarządzania funkcjonujących w JSW KOKS.

NX