Mamy kolejne finansowanie dla modernizacji baterii koksowniczej

14 maja br. w siedzibie Centrum Biznesowego BOS S.A. w Katowicach, JSW KOKS S.A. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja baterii koksowniczej nr 4" w Koksowni Przyjaźń, które jednocześnie podlega dofinansowaniu pożyczką na podstawie odrębnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość kredytu to 60,1 mln zł.

Przedsięwzięcie, będące przedmiotem kredytowania, ukierunkowane jest na zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zmianę procesu technologicznego produkcji koksu oraz zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych i pro-ekologicznych, czego efektem będzie obniżenie wielkości emisji pyłowo - gazowej z baterii. (red)