JSW KOKS S.A unieważnia przetarg na odbudowę baterii

31 marca br. Zarząd JSW KOKS S.A. podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego na wybór generalnego realizatora inwestycji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja baterii  koksowniczej nr 4 w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.”

Przyczynami unieważnienia postępowania przetargowego są m.in.: znaczące przekroczenie budżetu zamawiającego , a także obecna niestabilna oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa, zarówno z uwagi na uwarunkowania handlowe, gospodarcze jak i wpływu pandemii koronawirusa.

Unieważnienie przetargu nie oznacza dla Spółki rezygnacji z realizacji tego kluczowego zadania inwestycyjnego, które jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej JSW, a także ważnym przedsięwzięciem w ramach rządowego Programu dla Śląska. Firma poszukiwać będzie skutecznych rozwiązań umożliwiających realizację tego ważnego projektu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zakładanego budżetu oraz lat realizacji założonych Strategii GK JSW na lata 2020-2030.

Dwustopniowy przetarg nieograniczony na wybór generalnego realizatora inwestycji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja baterii  koksowniczej nr 4 w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej” prowadzony był w oparciu o wewnętrze procedury Spółki, a ogłoszony został 7 sierpnia 2018 r.

Budowa baterii koksowniczej nr 4 jest istotną inwestycja dla GK JSW z punktu widzenia zachowania zdolności produkcyjnych JSW KOKS S.A., a także z uwagi na planowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne, techniczne i prośrodowiskowe, jednocześnie dająca możliwość większego wykorzystania rodzimych węgli koksowych wydobywanych przez kopalnie Grupy.

JSW KOKS S.A.