JSW KOKS S.A. partnerem mikrosympozjum „Przemysł i nauka – możliwości wspólnych przedsięwzięć w koksownictwie” Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

19 września 2018 r. przedstawiciele JSW KOKS S.A. uczestniczyli w mikrosympozjum "Przemysł i nauka - możliwości wspólnych przedsięwzięć w koksownictwie", które zorganizowane zostało przez Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.
Celem mikrosympozjum była analiza potrzeb i możliwości kontynuowania współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami branży koksowniczej.

Projekty rozwojowe i innowacyjne, w których uczestniczy JSW KOKS, dotyczące między innymi instalacji do produkcji adsorbentów węglowych, instalacji do produkcji pylistych adsorbentów koksowych, DensiCoal - drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW), zagospodarowania nadmiarowego gazu koksowniczego, produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracji zaprezentował Kierownik Działu Planowania i Rozwoju Technicznego JSW KOKS - Tomasz Szeszko. W podsumowującej konferencję dyskusji panelowej wziął udział Dyrektor JSW KOKS Oddziału KKZ -
Krzysztof Gozdek.

JSW KOKS S.A. od lat współpracuje z jednostkami naukowymi, wśród których znajdują się m.in.: krakowska AGH, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, BP Koksoprojekt Sp. z o.o., Politechnika Śląska w Gliwicach, czy Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.