JSW KOKS S.A. otrzyma pożyczkę na budowę instalacji KRAiC w Radlinie

JSW KOKS S.A. podpisał 1 września br. umowę o dofinansowanie projektu „Instalacja KRAIC (katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa) – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w imieniu którego umowę podpisał wiceprezes Artur Michalski.

Pożyczka na warunkach preferencyjnych w wysokości 80 750 000 złotych zostanie udzielona w ramach programu priorytetowego 5.9  Energia Plus na okres do 2030 roku, kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Realizacja projektu umożliwi głębsze oczyszczenie gazu koksowniczego który używany będzie do opalania budowanej już w koksowni Radlin elektrociepłowni w wysokosprawnej kogeneracji, zaspokajającej potrzeby własne zakładu oraz umożliwiającej lokowanie nadwyżek ciepła na rynku lokalnym oraz sprzedaż nadmiarowej energii elektrycznej do KSE.

Realizowane zadanie jest technologią BAT („najlepszą dostępną techniką). Włączenie do ruchu instalacji pozwoli między innymi na znaczne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększy niezawodność i bezawaryjność instalacji odsiarczania gazu koksowniczego.

W koksowni trwają już prace budowlane, na bieżąco dokonywane są odbiory elementów instalacji.

Koksownia Radlin jest wzorcowym przykładem dążenia do gospodarki w układzie zamkniętym z maksymalnym wykorzystaniem produktów uważanych do tej pory za odpadowe.

JSW KOKS S.A.