Informacja o wynikach kontroli w związku z likwidacją byłej Koksowni Dębieńsko

W związku z zakończoną  31 marca 2020r. kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzoną w byłej Koksowni Dębieńsko, informujemy, że  kontrolę przeprowadzono w związku z interwencjami mieszkańców oraz przedstawiciela władz samorządowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dotyczącymi negatywnego oddziaływania na środowisko likwidowanej Koksowni Dębieńsko w wyniku rzekomego wprowadzania zanieczyszczonych ścieków do rzeki Bierawki z terenu zakładu, a także rzekomego zanieczyszczania ziemi odpadami niebezpiecznymi powstającymi w trakcie prac rozbiórkowych obiektów zakładu przez ich wykonawcę, tj. Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Rudzie Śląskiej.

W związku z informacją zawartą w jednej z interwencji, że na miejscu prac rozbiórkowych są zakopywane odpady niebezpieczne, WIOŚ w Katowicach przeprowadzał oględziny terenu zakładu nieczynnej Koksowni Dębieńsko, jak również miejsce odprowadzania ścieków do rzeki Bierawki kolektorami biegnącymi w sąsiedztwie terenów przemysłowych.

Żaden z zarzutów nie znalazł potwierdzenia. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie potwierdzono faktu zakopywania odpadów na terenie byłej Koksowni Dębieńsko, obecnie nie są wytwarzane ścieki przemysłowe, a powstałe wody opadowe i roztopowe, oraz  ścieki socjalno – bytowe są wywożone z terenu Zakładu. Zobowiązano jedynie Spółkę do zaktualizowania posiadanego pozwolenia wodno – prawnego. Odpowiedni wniosek do właściwego organu został już złożony.

JSW KOKS S.A.