Gaz koksowniczy ekologicznym paliwem dla energetyki przemysłowej