Ćwiczenia strażackie w Koksowni Przyjaźń

22 października br. w Koksowni Przyjaźń odbyły się ćwiczenia strażackie sprawdzające Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Wśród celów tych manewrów było między innymi sprawdzenie scenariusza awaryjnego na wypadek niekontrolowanego uwolnienia benzolu.

W ćwiczeniach, oprócz zakładowej straży pożarnej z Koksowni Przyjaźń, brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Dąbrowy Górniczej i Będzina, a także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. W trakcie manewrów obecni byli również członkowie zarządu JSW KOKS S.A. i dyrekcja koksowni.

Goście zwiedzili poszczególne wydziały zakładu, zapoznając się z jego topografią, usytuowaniem instalacji oraz ze specyfiką zagrożeń. Następnie odbyły się ćwiczenia, podczas których symulowano między innymi awarię rozszczelnienia zbiorników z benzolem.

- Serdecznie dziękuję za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie Koksowni Przyjaźń, która – jak się przekonaliśmy – jest zakładem szczególnego ryzyka, skomplikowanym technologicznie oraz bardzo trudnym w kontekście ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych – stwierdził Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP, brygadier Wociech Rapka, podsumowując realizację Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej podkreślili również bardzo dobre przygotowanie Zakładowej Straży Pożarnej Koksowni Przyjaźń do ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.