Pomoc publiczna - wpis

ImproStamp

Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczej systemu ubijanego” (ImproStamp)

Działanie: 1.2. „Sektorowe programy B+R”

Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania ubijanych wsadów węglowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do aktualnie produkowanych, co umożliwi ograniczenie o min. 60% liczbę destrukcji nabojów węglowych w trakcie obsadzania komór. Poprawa wytrzymałości wsadów węglowych uzyskana będzie poprzez wprowadzanie dodatku chemicznego wpływającego na siłę oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym na proces reorganizacji ziaren w trakcie operacji ubijania oraz wytrzymałość mechaniczną ubitego naboju.

Podmiot realizujący projekt: Konsorcjum Przemysłowo - Naukowe w składzie:

·         JSW Innowacje S.A.

·         JSW Koks S.A.

·         Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Wartość projektu: 8 698 063,49 zł, w tym budżet JSW Koks S.A.: 4 035 525,00 zł

Wartość dofinansowania:  4 861 059,76 zł, w tym dotacja dla JSW Koks S.A.: 1 614 210,00 zł

Termin realizacji projektu:  2020 – 2023

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.