Pomoc publiczna - wpis

Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń

W ramach programu E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, działanie: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki JSW KOKS S.A. podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
‘Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń’ w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowna wysokość przyznanej pożyczki, przy przewidywanym całkowitym koszcie realizacji przedsięwzięcia w wysokości 345 043 500 zł wynosi 200 000 000,00 zł.