Pomoc publiczna - wpis

Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach JSW KOKS S.A. podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS SA" w formie pożyczki ze środków unijnych. Projekt polega na wybudowaniu bloku energetycznego w Koksowni Radlin. Umowna wysokość przyznanej pożyczki, przy przewidywanym całkowitym koszcie realizacji przedsięwzięcia w wysokości 219 980 580  zł wynosi 134 000 000,00 zł.